Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 12 2017

Nataly
23:03
 Chciałem się pozbierać, ale rozsypywałem się w takich miejscach, do których nie chcę wracać
— Maks Somow
22:50
Szkoda, że nie mogę spytać się samobójców czy było warto.
@lastdreams (via lastdreams)
Reposted fromdivi divi viatrytorunaway trytorunaway
Nataly
22:50
Wolnym jest ten kto zamykając oczy w tłumie, nie myśli o tym kto na niego patrzy.
— Maryiczary "Odcienie wolności"
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viatrytorunaway trytorunaway
Nataly
22:50
Może śnimy te same koszmary i dlatego mnie rozumiesz.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith viatrytorunaway trytorunaway
Nataly
22:50
Wiem, jak to jest, widzieć potwory nawet wtedy, gdy odeszły.
Tak naprawdę nigdy nie odchodzą.
Widzisz je, kiedy zamykasz oczy.
— Supernatural S13E05

November 04 2017

Nataly
13:24
Każdy z nas skrywa w duszy swoje prywatne ruchome piaski, w których czasem tonie. 
— Regina Brett
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty

September 29 2017

Nataly
15:20
- Dziękuję panu za wszystko (...). Zwłaszcza za zaufanie, jakim mnie pan obdarzył.
- Za to się nie dziękuje - nie rozluźniał uścisku. - Tego się nie zawodzi.
— Antoni Libera, "Madame"

September 19 2017

Nataly
09:17
Gdy u kresu naszych dni staniemy przed Bogiem, żeby osądził nasze życie, Bóg zapyta: "Gdzie twoje rany?". Zbyt wielu z nas odpowie: "Nie mamy żadnych ran". A wtedy Bóg zapyta: "Więc nie znalazłeś nic, o co warto było walczyć?".
— Regina Brett - "Jesteś cudem"
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viaSkydelan Skydelan

September 16 2017

Nataly
19:41
W psychologii jest takie pojęcie „błysk”. To jest moment, kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego coś, co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaSkydelan Skydelan
Nataly
19:17
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax viaSkydelan Skydelan

September 14 2017

Nataly
19:58
Czy można żałować rzeczy, która choć niemądra, była piękna?
— Cassandra Clare – Mechaniczna księżniczka

September 13 2017

Nataly
14:11
Grunt to uniknąć nadinterpretacji. Nadinterpretacja to zło.
— B
Reposted frombiedrona biedrona viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
Nataly
14:11
Albo walczysz o swoje, albo patrzysz jak przestaje być Twoje. 
Nataly
14:11

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
Nataly
13:51
(...) kłopot polega często na tym, że obie strony pragną tego samego, lecz mówią innym językiem lub w ogóle nie mówią.
— Z. Celmer
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty

September 03 2017

Nataly
13:29
I wiesz co najbardziej zabolało?
To że dałem z siebie wszystko
A to wciąż za mało
— Solar/Białas - Na piasku feat. WacToja

August 30 2017

Nataly
19:23
Istnieje przeciwieństwo déjà vu. Nazywa się jamais vu. To sytuacja, kiedy spotykasz tych samych ludzi albo odwiedzasz te same miejsca, ale za każdym razem po raz pierwszy. Każdy zawsze jest dla ciebie obcy. Nic nigdy nie wydaje ci się znajome.
— Chuck Palahniuk, "Udław się"
Reposted fromgivemetwobeers givemetwobeers viaSkydelan Skydelan

August 24 2017

Nataly
07:42
Ktoś kiedyś powiedział mi, że czasem po prostu potrzebujemy by ktoś nam towarzyszył. Bez słów. Bez zbędnych gestów. Ale ze wsparciem, jakie niesie sama obecność osoby, której ufamy. Z jego siłą, której czasem nam brakuje.
— Anna Bellon
Nataly
07:40
Otóż jeśli musisz przekonywać i namawiać siebie samego do powiedzenia ‘tak’, to znaczy, że dusza mówi ‘nie’. Zapamiętaj - jeśli dusza mówi ‘tak’, to nie musisz sam siebie przekonywać.
— Vadim Zeland "Transerfing rzeczywistości , tom I. Przestrzeń wariantów"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaolvide olvide

August 23 2017

Nataly
20:08
rzeczy, które widzisz jako dziecko zostają z tobą na zawsze
— Daria Bignardi "Miłość, na jaką załugujesz"
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl