Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2019

Nataly
16:24
Są dni, które proszą się o dłuższą drogę do domu.

July 17 2019

Nataly
20:10
Kiedy jestem zraniona zaczynam być cicho. Więc jeśli uważasz że Cię ignoruje, wiedz, że jest mi wtedy ciężko.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Nataly
20:08
Zanim kogoś ocenisz, przejdź się chociaż w jednym jego bucie. Doznaj domu rodzinnego, poczuj związki w których był, spójrz jego oczami na ludzi, którzy go skrzywdzili i których on skrzywdził. Wtedy możesz powiedzieć, że zdążyłeś go choć trochę poznać.
— "Emocjonalni"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Nataly
20:07
Ile razy ktoś musi wbić ci nóż w plecy, żebyś w końcu poczuła ból i uciekła?
— Shy Keenan
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Nataly
20:07
Nic nie przeraża głupiego mężczyzny bardziej niż kobieta, która umie czytać, pisać, myśleć i w dodatku ma odwagę pokazać kolana.
— Carlos Ruiz Zafón - "Labirynt duchów"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Nataly
20:07
Kocham pięknych ludzi, boję się zawistnych kobiet i cenię nade wszystko święty spokój - oto mój stosunek do życia.
— Maja Berezowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Nataly
20:06
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi. 
— znalezione.
Reposted fromlovvie lovvie viaMsChocolate MsChocolate

July 13 2019

Nataly
21:32
A truly broken relationship is like a broken piece of glass.  Sometimes it's better to leave it broken than to hurt yourself trying to put it back together.
— Jay Shetty, mood of the moment
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viacytaty cytaty
Nataly
21:32
How did we get so lost?
Reposted fromsoftboi softboi viaiammistake iammistake

July 08 2019

Nataly
17:25

A jak wrócę musimy się w końcu napić.
Upić.
Upierdolić tak jak dawniej­. 

— zupa.
Reposted fromplumi plumi viaiammistake iammistake
Nataly
17:24
natura moja jest pluszowa, lecz w środku skrywam potłuczone szkło. bawcie się ze mną ostrożnie
— ignacy karpowicz, ballady i romanse

July 06 2019

Nataly
06:21
Najgorsze, co może uczynić człowiek to nadinterpretacja. Nadinterpretacja kilku chwil uniesienia, momentu, w którym krew ruszyła jakby szybciej na jej widok. Nadinterpretacja jej słowa, gestu, spojrzenia. Nadinterpretacja uczuć. Nadinterpretacja serca. 
— Mikołaj Bajorek
Reposted frommiss-reckless miss-reckless viaiammistake iammistake

June 30 2019

Nataly
22:42
Życie to wiel­ka res­taurac­ja ot­warta przez całą dobę. Ni­by ma bo­gate me­nu ale i tak połowa z tych rzeczy aku­rat się skończy, gdy będziesz chciał je zamówić. Kel­nerką w przykrótkiej spódniczce jest Przez­nacze­nie. Ty de­cydu­jesz, co chcesz zjeść, ale to od niej za­leży w ja­kim cza­sie i sta­nie ot­rzy­masz zamówiony po­siłek. Kręci z nią ochro­niarz-Los, le­piej na niego uważaj, bo nap­rawdę pot­ra­fi dać w kość. Pi­janym bar­ma­nem za ladą jest Szczęście i bar­dzo często nie tra­fia do two­jego kieliszka. Miłość - za­pom­niana przez wszys­tkich kuchar­ka - cza­sem tra­ci smak i źle przyp­ra­wi to i owo. Nadzieja pra­cuje tu tyl­ko ja­ko sprzątaczka. Przychodzi o dwóch po­rach - bar­dzo wcześnie i bar­dzo późno, to dla­tego niewiele osób ją spo­tyka, a reszta nie do­cenia jej pracy.
Różni ludzie mogą do­siąść się do two­jego sto­lika, ale pa­miętaj: na ko­niec uczty każdy i tak dos­ta­nie od­dziel­ny rachu­nek.
— internet
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viacytaty cytaty

June 27 2019

Nataly
17:24
Nikomu nie jest dobrze o czwartej nad ranem (…) i niech przyjdzie piąta, o ile mamy dalej żyć.
— Wisława Szymborska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued

June 20 2019

Nataly
23:00
Chory perfekcjonizm nie dopuszcza bycia przeciętnym. Będę idealna, albo będę nikim - nie ma niczego pomiędzy.
— znalezione a tak prawdziwe, od lat
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viaSkydelan Skydelan
Nataly
22:54
Ci, którzy odchodzą naprawdę, odchodzą bez pożegnania. 
— znaleziony.

June 17 2019

Nataly
21:59
Chwilami zazdroszczę im takiego codziennego, nudnego szczęścia, tylko z tego powodu, że są razem i patrzą na rośliny. Ja nigdy nikomu nie umiałam dać spokoju. Sobie też.
— Osiecka do Przybory
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabadblood badblood

June 05 2019

Nataly
19:17
- A co Ty taki doniczegowaty dzisiaj?
- Płakać mi się chce.
— Edward Stachura "Siekierezada albo Zima leśnych ludzi"
Reposted fromxalchemic xalchemic viapsychodelik psychodelik

May 31 2019

Nataly
09:11
Każdą istotę, którą bierzemy w ramiona, możemy utulić lub udusić. To boska chwila decyzji.
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromlugola lugola viadoubleespresso doubleespresso

May 29 2019

Nataly
11:25
Owen: ...my nigdy nie umiemy się zgrać w czasie.
Terapeuta: Bo wszystko pan zepsuł.
Owen: Przypadkiem.
— Chirurdzy
Reposted fromresort resort viasmutnazupa smutnazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl