Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2018

Nataly
22:42
Zastosuj do swoich rozmów prostą zasadę: jeżeli nie chciałbyś stwierdzić czegoś na piśmie i podpisać imieniem i nazwiskiem, nie mów tego.
— Jackson Brown
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialonelyjulia lonelyjulia
Nataly
11:21
Wie pani, bo mój największy problem polega na tym, że ja się chcę kontaktować z ludźmi, tylko te kontakty są niesatysfakcjonujące… że mnie męczą takie tematy konwersacyjne błahe.
— Małgorzata Halber
Reposted fromifyouleave ifyouleave viabadblood badblood
Nataly
11:20
Każdy jest jakoś skaleczony.
— Marek Hłasko
Reposted fromkapitandziwny kapitandziwny viaiammistake iammistake
Nataly
11:10
To jak przyciąganie, przesuwa się Twój środek ciężkości. Nagle to nie Ziemia Cię tu trzyma. Jesteś gotów zrobić wszystko, być dla Niej wszystkim..
— cd..
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viaiammistake iammistake

July 26 2018

Nataly
17:54
Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viathesmajl thesmajl
Nataly
17:46
Co znaczą dwadzieścia cztery godziny, kiedy nie udało się całe życie?
— Éric-Emmanuel Schmitt, Kiedy byłem dziełem sztuki
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba viatrytorunaway trytorunaway
Nataly
17:46
3413 5735
Reposted frompaki paki viadancingwithaghost dancingwithaghost
Nataly
17:45
2978 7c43 500
Reposted fromtfu tfu viadancingwithaghost dancingwithaghost
Nataly
17:43
Umarliśmy już tyle razy, że teraz możemy tylko dumać, czemu
wciąż nam zależy.
— Bukowski
Reposted fromohwow ohwow viaiammistake iammistake
Nataly
17:41
Właśnie wróciłem z miejsca, gdzie byłem duszą towarzystwa, a z ust mych płynęły nieustannie dowcipy, śmiali się wszyscy, byłem podziwiany - ale myślami byłem daleko, na krańcu świata.
Wyszedłem i chciałem się zastrzelić.
— Soren Kierkegaard
Reposted fromxalchemic xalchemic viatrytorunaway trytorunaway

July 22 2018

Nataly
21:54
Nie ma nic gorszego niż kochać faceta, który nigdy nie przestanie Cię rozczarowywać.
— "House M.D."
Reposted fromimyours imyours viaiammistake iammistake

July 10 2018

Nataly
21:44
- Nie da się wymazać z pamięci tego, co się wydarzyło, ale można nauczyć się z tym żyć. - To właśnie robię. - Mylisz się. Ty ciągle uciekasz. Ale pewnego dnia przeszłość i tak cię dogoni, a wtedy będziesz musiała spojrzeć jej w oczy.
— Martyna Senator - "Z popiołów"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Nataly
17:07
Czuję się zupełnie do niczego. Czuję się, jakbym poszła do kina, film się skończył, zapaliły się światła, wszyscy wyszli już z sali, a ja dalej tam siedzę i próbuję zrozumieć, co się właściwie wydarzyło.
— A. J. Finn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazwariowalam zwariowalam
Nataly
16:57
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'.
— Andy Warhol
Reposted fromolakocie olakocie viarelationshit relationshit
Nataly
16:57
Był mistrzem manipulacji. Był w tym tak dobry, że doszukiwał się tego typu czynów wszędzie. To stanowiło główny problem, bo nie potrafił przyjąć czystych intencji i prawdy. Myślę, że tak naprawdę rzadko się z nimi spotykał. To piękny człowiek, ale zupełnie ubrudzony rzeczywistością. To znaczy – ja to piękno widziałam. Zanurzony był mocno w tej całej iluzji, którą funduje nam dzisiejszy świat. Nie wiem czy była szansa, żeby go z tego wiru złudzeń wyciągnąć. Żeby zobaczył coś więcej. Dobro. Piękno. Deszcz spadających gwiazd czułych gestów. Nie wiem. Istnieje prawdopodobieństwo, że dając takiej osobie serce w postaci kryształowej kuli, zaczęłaby nią grać w koszykówkę, bo zupełnie nie wiedziałaby co z nią zrobić.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

June 21 2018

Nataly
17:58
Nie ma, nie było - okazuje się -
- nic ważniejszego od Ciebie.
— Marek Hłasko do Agnieszki Osieckiej, 7 grudnia 1958 r.
Reposted fromLaterLaterLater LaterLaterLater viabadblood badblood

June 20 2018

Nataly
11:20
- Dlaczego wszyscy tutaj są tak szczęśliwi, a ja nie?
- Dlatego, że nauczyli się widzieć dobro i piękno wszędzie - odrzekł Mistrz.
- Dlaczego więc ja nie widzę wszędzie dobra i piękna?
- Dlatego, że nie możesz widzieć na zewnątrz siebie tego, czego nie widzisz w sobie.
— Anthony de Mello
Nataly
11:15

Przekonasz się, że trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie.

— C. Joybell C.
Reposted fromyourtitle yourtitle viazwariowalam zwariowalam

June 07 2018

Nataly
21:27
Wykształcenie nie oznacza tego, ile się uczyłeś, a nawet ile zapamiętałeś. To umiejętność rozróżniania tego, co wiesz, a czego nie.
— Anatol France
Reposted fromavooid avooid viadum-spiro-spero dum-spiro-spero

May 25 2018

Nataly
08:05
jesteś cienką granicą między wiarą, a ślepym oczekiwaniem
— list do mojego przyszłego kochanka
Reposted fromretro-girl retro-girl viaiammistake iammistake
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl